ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum) - ผลกระทบทางสังคมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการครอบครองที่ดินและนโยบายที่ดินของอาเซียน
English (United Kingdom)

ปฎิทินข่าวประชาสัมพันธ์

 

Notepad-Bloc-notes-icon

ถ้าท่านสนใจทำวิจัย หรือเสนอหัวข้อวิจัย สามารถส่งข้อความมาที่อีเมล
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday17
mod_vvisit_counterThis week157
mod_vvisit_counterLast week172
mod_vvisit_counterThis month411
mod_vvisit_counterLast month604
mod_vvisit_counterAll78176

ผู้เข้าเยี่ยมชม (20 นาทีก่อน) : 2
Your IP: 192.168.5.254
,
Today: Aug 17, 2018
Home New Project ผลกระทบทางสังคมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการครอบครองที่ดินและนโยบายที่ดินของอาเซียน
ผลกระทบทางสังคมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการครอบครองที่ดินและนโยบายที่ดินของอาเซียน PDF Print E-mail
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

ปีพุทธศักราช 2554

มูลนิธิฮิวแมนดีเวลลอปเม้นท์ฟอรัม

 

วัตถุประสงค์

เพื่อตอบคำถามสำคัญในการวิจัย  การศึกษาจะมุ่งเน้นใน 3 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในอาเซียน เยอรมนี/ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา/ เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ที่เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบรรเทาทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย
 2.นำเสนอข้อแนะนำทางนโยบายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการครอบครองที่ดินภายใต้การพิจารณาถึงเงื่อนไขทางสังคม

วิธีการศึกษา

ส่วนสำคัญของการวิเคราะห์จะตั้งอยู่บนการศึกษาวรรณกรรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับทั้ง 2 วัตถุประสงค์  นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษานานาชาติ จะมีส่วนร่วมในการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์และการเขียนงานในหัวข้อต่างๆ  ในวัตถุประสงค์แรกจะมีการวิเคราะห์เชิงลึกในความเกี่ยวข้องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการครอบครองที่ดินในทั่วๆไป พร้อมด้วยศึกษามาตรการบรรเทาที่เป็นไปได้ ในบริบทของการบรรเทาจะครอบคลุม 2 ด้าน คือ การบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( ที่เกี่ยวกับที่ดิน เช่น อุทกภัย ดินถล่ม ความมั่นคงทางอาหาร) และนโยบายการบรรเทาที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ถ้าเกี่ยวกับที่ดิน  เช่น การตั้งรกรากใหม่ รูปแบบการปลูกพืช)  ส่ซึ่งจะรวมเอารายละเอียดของกรอบการทำงานของกฎหมายและสถาบันที่มีอยู่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและสิทธิที่ดินในประเทศไทย/ อาเซียน เยอรมนี/ สหภาพยุโรป  และสหรัฐอเมริกา/ เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ  เพื่อให้ได้ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวกับประเด็นที่ดิน นำเสนอกรณีศึกษาต่างๆ และศึกษาถึงตัวอย่างที่ดีที่สุดของผลกระทบทางสังคมและมาตรการบรรเทาในภูมิภาคอื่นๆองโลก ผลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เป็นฐานสำคัญในส่วนที่สองของการศึกษา เพื่อร่างข้อแนะนำทางนโยบายที่เป็นรูปธรรม
  นอกเหนือไปจากแหล่งข้อมูลแบบเดิมอย่างห้องสมุด หน่วยงานรัฐบาลและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คณะนักวิจัยจะเข้าถึงเครือข่ายวิจัยของมูลนิธิ HDFF ซึ่งประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งมิวนิค   มหาวิทยาลัยเฮลมุท  ชมิดท์ ฮัมบูร์ก และมหาวิทยาลัยเทรีย ประเทศเยอรมนี รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในอเมริกา ศูนย์วิจัย Inter alia the Department for Environmental Protection (DEP) และมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

ผลของรายงานจะถูกนำมาตีพิมพ์เป็นรายงานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ประกอบด้วยข้อแนะนำทางนโยบายที่พอเพียงและเป็นรูปธรรม ข้อเสนอแนะเหล่านี้สามารถใช้ในการวางแผนมาตรการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน และการครอบครองที่ดิน ภายใต้การพิจารณาถึงผลกระทบทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผู้ใช้ระดับแรก  คือ หน่วยงานรัฐบาลไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นที่ดิน (เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งหน่วยงานอาเซียน และ/ หรือ ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเภท  จะมีการนำส่งสำเนาของรายงานนี้ให้กับเลขาธิการอาเซียน  เพื่อที่จะให้ผู้บริหารระดับสูงของภูมิภาคได้รับทราบ  ข้อเสนอแนะเหล่านี้จะอ้างอิงถึงมาตรการบรรเทาสาธารณภัยและกรอบการทำงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การจัดการทางสถาบันสำหรับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพิจารณาการจัดการผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการจัดการสำหรับมาตรการบรรเทา

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

Attachments:
FileDescriptionUploaderFile size
Download this file (HDFF.pdf)เอกสารแนบผลกระทบทางสังคมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการครอบครองที่ดินและนโยบายที่ดินของอาเซียนSangdao Laemthong334 Kb
Last Updated on Tuesday, 06 March 2012 14:52

Copyright 2011 : ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum)
Telephone +66(0)2-9654737-8, Fax +66(0)2-9654739 | Webmaster Email : landforum.mail@gmail.com